Ohlášky - 11. března 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 11. března 2018

Ohlášky – 11. března 2018 (4. Postní neděle - Laetare)

 • Dnes se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2017 bylo vybráno 761 406,- Kč a prostředky byly použity v souladu se statutem fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství pražského. Děkujeme za Váš dar.
 • Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany. Sestry a bratři, v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti. Na tento úmysl zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Pro tento účel přidáváme text zvláštní přímluvy. Vaši čeští a moravští biskupové. Text přímluvy: Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.
 • Katecheze pro děti v pondělí 12. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 12. 3. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 15. 3. 2018 od 18.00 hod. do 18.45 hod.
 • Setkání pastoračně - ekonomické rady. Srdečně zvu všechny členy pastorační rady na další setkání, které bude 15. 3. v 19.00 na faře v Ořechu.
 • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu se koná každý pátek před mši sv.
 • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Dnes tj. 11. března bude křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hod. na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť.
 • Předvelikonoční svátost smíření. Příležitost k přijetí svátosti smíření ve Svatém týdnu bude v úterý 27.3. a ve středu 28.3. od 18.00 hod. do 20.00 hod. na faře v Ořechu.
 • Světový den mládeže v pražské arcidiecézi. Program začíná v pátek 23. března večer od 20.00 hod. společnou adorací v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu 24. března pokračuje od 9.00 hod. na Arcibiskupském gymnáziu (Korunní ul. Praha 2), mše svatá v kostele sv. Ludmily bude od 11.30 hod. Více na: http://www.adcm.cz.
 • Kurz lektorů. V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 11.3. - 4. neděle postní (Laetare)

Pondělí 12.3. - sv. Kvirin

Úterý 13.3. - sv. Patricie

Středa 14.3. - sv. Matylda

Čtvrtek 15.3. - sv. Longin

Pátek 16.3. - sv. Heribert

Sobota 17.3. - sv. Patrik

Neděle 18.3. - 5. neděle postní,

 


Publikováno: 9. 3. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky