Ohlášky – 10. záři

/ Ohlášky / Ohlášky – 10. záři

Ohlášky – 10. záři

 

 • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Celková cena za opravu lucerny činí 56 120,- Kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Svátek Povýšení sv. kříže. Ve  čtvrtek 14. záři, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 • Výuka náboženství pro děti. Zítra tj. v v pondělí 11.9. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude první poprázdninová katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  
   
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování Zítra tj. 11.9. v 18.30 na faře v Ořechu bude zahájená  příprava na biřmování a katechumenát.
   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

 

Úterý 12.9. -  Jména Panny Marie

Středa 13.9. - sv. Jan Zlatoústý

Čtvrtek 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže

Pátek 15.9. - Panna Maria Bolestná

Sobota 16.9. - sv. Ludmila

Neděle 17.9. - 24. neděle v mezidobí


Publikováno: 10. 9. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky