Ohlášky - 10. prosince 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 10. prosince 2017

Ohlášky - 10. prosince 2017

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Oprava oken stála 30 000 kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem. 
  • Katecheze pro děti. V pondělí 11.12. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 11.12.2017 se nekoná. 
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Každý čtvrtek od 18.00 – 19.30 hodin bude možnost společné modlitby. Na požádání bude také příležitost ke svátosti smíření.
  • Předvánoční svátost smíření. Letos budeme mít příležitost k adventní svátosti smíření v pondělí 18.12. a úterý 19.12. od 17.00 do 19.00. v Ořechu.
  • Pořad Vánočních bohoslužeb je k dispozici na webu a na nástěnkách.
  • Dobrovolníci pro 18-tý ročník Tříkrálové sbírky. Tuto sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Uvítáme dobrovolníky pro naši farnost. V případě zájmu kontaktujte, prosím, osobně nebo prostřednictvím mailu faráře.  Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 10.12. - 2. neděle adventní

Úterý 12.12. - Panna Maria Guadalupská

Středa 13.12. - sv. Lucie

Čtvrtek 14.12. - sv. Jan od Kříže

Pátek 15.12. - sv. Valerián

Sobota 16.12. - sv. Adelhaida (Adéla)

Neděle 17.12. - 3. neděle adventní, sv. Lazar


Publikováno: 9. 12. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky