Ohlášky 10. června 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 10. června 2018

Ohlášky – 10. června 2018

  • Katecheze pro děti bude v pondělí 11. 6. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Pouť na Krtni. Pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni se uskuteční 23. 6. 2018 v 16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
  • V sobotu 23. června 2018 při mši sv. v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého kněžské svěcení jáhen naší arcidiecéze RNDr. Mgr. Pavel Křížek. Srdečně zveme k účasti všechny věřící, kněze a jáhny.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 10.6. - 10. neděle v mezidobí

Pondělí 11.6. - sv. Barnabáš

Středa 13.6. - sv. Antonín z Padovy

Čtvrtek 14.6. - sv. Anastáz

Pátek 15.6. - sv. Vít

Neděle 17.6. - 11. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 9. 6. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky