Ohlášky - 10. března 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 10. března 2019

Ohlášky - 10. března 2019

  • Výuka náboženství bude v pondělí 11. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. Začátek bude v pondělí 11.3. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 11. 3. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k nim připojit zejména, kdy budou putovat do našich kostelů. 2. neděle postní (17. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hod. na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť. 3. neděle postní (24. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 hod. u kaple na Velké Ohradě.
  • 24 hodin pro Pána. Svatý Otec František vyhlásil opět v postní době 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Letos to bude 29. a 30. března 2019. Vzhledem ke snadné dostupnosti je v Praze tento program tradičně v kostele Panny Marie Sněžné. Začne v pátek v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až opět do 18 hodin.
  • Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května. Rádi bychom opět připravili program v obou kostelích naší farnosti. V Řeporyjích koordinátorem bude Ing. Jan Čuba. V Ořechu P. Mariusz Kuźniar. Rádi uvítáme spolupracovníky. Hlaste se, prosím, v sakristii. Budeme vděční za Vaše zapojení.   
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 10.3. - 1. neděle postní

Středa 13.3. - Výroční den zvolení papeže Františka

Neděle 17.3. - 2. neděle postní
 

Ďábel Krista pokoušel v plném slova smyslu. V Kristu jsi totiž byl pokoušen i ty: Z tebe si totiž Kristus vzal tělo, ze sebe ti dal spásu; z tebe si vzal smrt, ze sebe ti dal život; z tebe si vzal urážky, ze sebe ti dal pocty. Tedy z tebe si vzal zkoušky, ze sebe ti dal vítězství. Jestliže jsme byli v něm pokoušeni, v něm také přemůžeme ďábla.
sv. Augustin


Publikováno: 9. 3. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky