Ohlášky 1. srpna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 1. srpna 2020

Ohlášky – 1. srpna 2021

 • Letní putování po stopách J. Š. Baara. Výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara-Ořech organizuje 7. srpna 2021 výlet do Klenčí pod Čerchovem a okolí po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře. Odjezd od kostela v Ořechu v 8.00 hod.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
 • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
  Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800
  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 1.8. - 18. neděle v mezidobí, sv. Alfons z Liguori
Středa 4.8. - sv. Jan Maria Vianney
Pátek 6.8. - Svátek Proměnění Páně, První pátek v měsíci
Neděle 8. 8. - 19. neděle v mezidobí, sv. Dominik


Publikováno: 1. 8. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky