Ohlášky 1. prosince 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 1. prosince 2019

Tříkrálová sbírkaOhlášky - 1. prosince 2019

  • Dnes slavíme první adventní neděli. Začínáme nový liturgický rok. Vstupujeme do adventu, období přípravy na slavení Vánoc.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 2. prosince 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 2. prosince 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • V neděli 8. prosince se bude konat, během bohoslužeb, Mikulášská sbírka na bohoslovce. V roce 2018 bylo celkem vybráno 775 183 Kč. Děkujeme za Vás příspěvek na tento účel.
  • Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pondělí 9. 12. v 18.00 bude sloužená mimořádná mše sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Tříkrálová sbírka. Naše farnost, už tradičně, se také letos (o vánocích) přípoji k iniciativě České charity. Prvních 14 dnů v lednu 2020 budeme mít možnost podpořit tříkrálovou sbírku. Kasičky s logem České charity budou rozmístěný na některých místech na území naší farnosti a snad také potkáme nějaké koledníky. Pokud byste rádi dělali koledníky, neváhejte se u mě přihlásit. Budeme vděční za jakýkoliv finanční příspěvek, za pochopení, otevřené srdce a vřelé přijetí. Kéž prožívání adventu a oslava Vánoc je doprovázená také naším zájmem o chudé a potřebující. Tříkrálová sbírka je k tomu příležitostí.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Neděle 1.12. - 1. neděle adventní

Úterý 3.12. - sv. František Xaverský

Středa 4.12. - sv. Jan Damašský, sv. Barbora

Pátek 6.12. - sv. Mikuláš

Sobota 7.12. - sv. Ambrož

Neděle 8.12. - 2.neděle adventní

Pondělí 9.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu


Publikováno: 27. 11. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky