Ohlášky 1. března 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 1. března 2020

Ohlášky – 1. března 2020

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 2. března 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 2. března 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Pobožnost křížové cesty. Během postní doby jsme srdečně zváni ke společné modlitbě křížové cesty v pátky v 17.45 hodin v kostele v Ořechu.
  • Naše farnost, ve spolupráci s cestovní kanceláři Palomino, organizuje v dubnu (23.04. - 26.04.) pouť do Polska. Budu rád pokud najdete čas a společně budeme putovat na důležitá a zajímavá posvátná místa v Polsku. Program a podrobné informace najdeme na nástěnkách a farním webu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.            

 

Liturgický kalendář:


Neděle 1.3.2020 - 1. neděle postní
Pondělí 2.3.2020 - sv. Simplicius
Úterý 3.3.2020 - sv. Kunhuta
Středa 4.3.2020 - sv. Kazimír
Čtvrtek 5.3.2020 - sv. Teofil (Bohumil)
Pátek 6.3.2020 - První pátek v měsíci
Sobota 7.3.2020 - sv. Perpetua a Felicita
Neděle 8.3.2020 - 2. neděle postní


 


Publikováno: 1. 3. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky