Ustanovení farářem

/ Aktuality / Ustanovení farářem

Ustanovení farářem

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., byl s účinností od 1. ledna 2017 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Ořech a s účinností od téhož data byl ustanoven a jmenován farářem Římskokatolické farnosti Ořech.
(Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis: čj. 18832/2016).

 

 

  • Farář je statutárním orgánem farnosti. Na rozdíl od administrátora farnosti smí být biskupem odvolán pouze z důvodů vymezených církevním právem (CIC 1740-1752). Je chápán jako stabilní a řádný správce farnosti a má povinnost v ní sídlit. Zodpovědný je jak za samotnou duchovní správu (in spiritualibus), tak za ekonomickou správu (in materialibus) farnosti.

  • Administrátor je kněz coby dočasný nebo správce farnosti „na zkoušku“. Má tytéž povinnosti jako instalovaný farář.​

 

                                                                                                                                                                           zdroj: www. wikipedia.org


Publikováno: 27. 12. 2016 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality