Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

/ Aktuality / Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

O svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), 2. února 2022, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v Ořechu.​

Svátek Uvedení Páně do chrámu byl dříve také označován jako "Obětování Páně" či "Očišťování Panny Marie".

Svátek připomíná událost z evangelia sv. Lukáše (2, 22-38), kdy Maria a Josef přinesli podle židovského obyčeje Ježíše 40. den po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Bohu. V chrámu se setkali s prorokyní Annou a spravedlivým starcem Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů".

Toto byl zřejmě popud k tradici svěcení svící. Průvod se svícemi byl zaveden pravděpodobně jako protiváha pohanské slavnosti "amburbale".

V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání (Hypapante, řec.). Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. U nás se tento svátek postupně začal nazývat Hromnice. Dnešní název je Uvedení Páně do chrámu.

Svátek je podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům. Proto se v katolické církvi slaví také jako Den zasvěceného života.

zdroj: www.cirkev.cz


Publikováno: 20. 1. 2022 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality