Slavnost Těla a Krve Páně 2019

/ Aktuality / Slavnost Těla a Krve Páně 2019

Slavnost Těla a Krve Páně 2019

Na Slavnost Těla a Krve Páně, ve čtvrtek 20. června, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.

Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze – Pražský Beranův eucharistický kongres

Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. V letošním roce bude této slavnosti věnována větší příprava a bude i pozměněn její tradiční průběh. Celá tato iniciativa nese název Pražský Beranův eucharistický kongres. Zvláštním způsobem bude připomínat událost, kdy složky Státní bezpečnosti v roce 1949 zásadně narušily a zmařily slavnost „Božího Těla“ ve svatovítské katedrále. Dnes ctihodnému služebníku Božímu Josefu kard. Beranovi nebylo dopřáno dokončit slavnou bohoslužbu a po jeho návratu do Arcibiskupského paláce byl zatčen k následné dlouholeté internaci.
Ve čtvrtek 20. června 2019 v 17.00 hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat eucharistické procesí. To půjde z katedrály přes Hradčanské náměstí se zastavením u jediného oltáře tohoto procesí, u Mariánského sloupu. Průvod bude dále směřovat do Strahovského opatství, kde bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie zakončen slavným Te Deum a svátostným požehnáním. Zakončení ve Strahovském klášteře je zároveň připomínkou posledního svobodného kázání Josefa kard. Berana v naší a jeho vlasti, v předvečer „Božího Těla“ 1949.


Publikováno: 15. 6. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Aktuality