Sbírka na misie potrvá do konce roku 2020

/ Aktuality / Sbírka na misie potrvá do konce roku 2020

Sbírka na misie potrvá do konce roku 2020

Letošní sbírka na misie se z důvodu pandemie COVID-19 nemohla uskutečnit v plánovaném říjnovém termínu a není možné stanovit náhradní termín. Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku.

„Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii. FInanční dary mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020. 

Děkuji za dary a modlitbu za misijní země, misijní dílo a misionáře po celém světě.

Mons. Jan Balík
generální vikář


Publikováno: 18. 11. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Aktuality