Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

/ Aktuality / Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

V souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem přinášíme prohlášení českých a moravských biskupů:

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

  • Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
  • Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
  • Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
  • Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

 
V Hejnicích 6. března 2020
 
Čeští a moravští biskupové


Publikováno: 8. 3. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality