Pravidelný pořad bohoslužeb zrušen

/ Aktuality / Pravidelný pořad bohoslužeb zrušen

Pravidelný pořad bohoslužeb zrušen

Od 22. října 2020 platí další výrazná omezení proti pandemii COVID-19, z čehož vyplývá několik opatření(viz. níže):

  • Ruší se veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.
  • Kostel v Ořechu bude otevřen v nedělí k soukromé modlitbě od 9.30 - 11.00 s možností individuálně přijmout svaté přijímání. Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě. Sledujte, prosíme, náš farní web (www.farnostorech.cz), kde nalezneme aktuální informace.
  • Doufám, že složitá situace nám všem pomůže k hlubšímu vztahu k Bohu, a uvědomění si různých forem jeho přítomnosti mezi námi. Hledejme posilu v Božím slovu obsaženém Bibli, v modlitbě, příležitostné návštěvě kostela. 
  • Nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc, a podle svých možností jim zkusme pomoci.

    V Kristu Váš
    P. Mariusz Kuźniar, farář

Publikováno: 11. 10. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality