Poselství Svatého otce Františka k postní době 2017

/ Aktuality / Poselství Svatého otce Františka k postní době 2017

Podobenství o Lazarovi a boháči, klejmo ikony Smolenský Spasitel s podobenstvími, 16. století

K Postní době papež František připravil k zamyšlení biblické podobenství o boháči a Lazarovi
(Lk 16,19-31).
Věřící vybízí k naslouchání Božímu slovu. Postní doba začíná na Popeleční středu tj. 1. března 2017.
Text poselství k postní době je dostupný níže v příloze.

 

 

Poselství papeže Františka má název „Slovo je dar, druhý člověk je dar“. Postní doba je podle papeže silnou výzvou k obrácení se k Bohu „celým svým srdcem“.

V textu římský biskup předkládá podobenství o chudákovi Lazarovi, který seděl hladový u dveří lhostejného boháče (Lk 16,19-31). Po smrti byl Lazar přenesen „do Abrahámovy náruče“, avšak boháč navěky trpěl.

Lazar je podle papeže popsán velmi detailně: má i jméno, které v překladu znamená „Bůh pomáhá“. To připomíná, že druhý člověk je vždy darem; je někým, koho Bůh chce a na něhož pamatuje.

„Chudák u boháčových dveří není někým obtížným, nýbrž je výzvou k obrácení a změně života. Toto podobenství nás tedy nejprve vyzývá, abychom otevřeli druhému člověku bránu našeho srdce, protože každý člověk je dar, náš soused i neznámý chudák. Postní období je příhodným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali v něm Kristovu tvář. Každý z nás je potkává na své cestě,“ píše František.

Boháč naproti tomu nemá jméno, je v podobenství popsán pouze jako „bohatý člověk“. Obléká se do purpuru, který byl v Ježíšově době vyhrazen božstvu a králům. Hřích a zkaženost se v tomto člověku usazují postupně: od lásky k penězům k marnivosti a následně k pýše.

„Kořenem všeho zla je láska k penězům,“ cituje František sv. Pavla. Díky majetku se stává boháč marnivým člověkem, který si zakládá na vnějšku, ale jeho nitro je prázdné. Nejhlubší známkou jeho úpadku je pýcha, kvůli níž se obléká do božských a královských barev. „Není možné sloužit Bohu i penězům,“ píše papež.

V poselství k letošní postní době František komentuje také závěrečnou pasáž podobenství, kdy v pekle boháč prosí Abraháma, aby varoval jeho příbuzné. Abrahám však odpovídá, že stačí poslouchat Boží slovo.

Kořenem boháčova hříchu je tedy podle papeže skutečnost, že nenaslouchal Písmu. „To jej vedlo ke ztrátě lásky k Bohu a následně k pohrdání bližním. Boží slovo je živá síla, schopná způsobit obrácení v srdcích lidí a nasměrovat člověka znovu k Bohu. Zavřeme-li srdce vůči Božímu daru, který promlouvá, má to za následek uzavření srdce vůči bližnímu,“ píše František.

Věřící proto mají podle něj v letošní postní době vytrvaleji naslouchat Božímu slova a meditovat nad ním a současně být nablízku potřebným, slabým a chudým.

Autor článku: Ondřej Mléčka

Zdroj: www.cirkev.cz

 


Publikováno: 18. 2. 2017 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality