Pobožnost Křížové cesty

/ Aktuality / Pobožnost Křížové cesty

Pobožnost Křížové cesty

Během celé postní doby jste srdečně zváni ke společné modlitbě křížové cesty v obou kostelích.
Ve středy v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích. V pátky v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 

Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože si skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Většinou se křížovou cestu modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní modlitbu, v níž chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji modlit kdykoliv, nejen v době postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit naráz celou. Někdy nám postačí jen několik zastavení, nebo dokonce jen jedno. Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s jeho cestou, otevřít se pro to, co nám chce říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s ním ve svých postojích, smýšlení a jednání.


Zdroj: www.pastorace.cz

 


Publikováno: 25. 2. 2017 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality