Plnomocné odpustky za zemřelé

/ Aktuality / Plnomocné odpustky za zemřelé

Plnomocné odpustky za zemřelé

Blíží se svátek Památka všech věrných zemřelých, lidově zvána také „Dušičky“. Tradičně věnujeme tento čas vzpomínkám na své nejbližší návštěvou hřbitovů a modlitbou za zemřelé. Jak získat plnomocné odpustky za zemřelé?

 
 
Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Plnomocné odpustky pro duše v očistci, t.j. prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.

1.11. - Slavnost Všech svatých odpoledne
a 2.11. – Památka všech věrných zemřelých
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: 
v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.


Od 1. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“
navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek.


Plnomocné odpustky lze získat už týden před Dušičkami

Platí od roku 2012 do 2018: Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.


Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. 


Publikováno: 13. 10. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Aktuality