Pandemie nás ohromuje

/ Aktuality / Pandemie nás ohromuje

Pandemie nás ohromuje

Každá nemoc, v tomto případě neznámá a na kterou zatím není lék, může vzbuzovat u mnohých lidí úzkost, strach, obavu. Navíc je možné, že v dohledné době nastanou problémy jak zdravotnické či ekonomické povahy.

Neměli jsme dost času se na dosud neznámou situaci patřičně připravit. V žádném případě nikomu nepomůže, ba naopak, když se budeme zbytečně strachovat, panikařit, propadat hysterii. Žijeme v zemi, kde sice nejsme spokojeni s tím či oním, s politiky, ale i přesto mám za to, že pokud se ocitneme v situaci ohrožení, tak se zodpovědní lidé snaží chovat k lidským osudům statečně, i když možná nepopulisticky dost razantně. Pozitivní smysl této kritické doby vidím v uvědomění si sounáležitosti. Jsme jen slabí, křehcí lidé, bez výjimky. Proto bychom se měli k sobě navzájem chovat s úctou, ohleduplně, zodpovědně a solidárně. Možná tato situace nám pomůže dozrát konečně k zásadním životním rozhodnutím, třeba k dobrovolně zvolenému skromnějšímu stylu života a v upřímném přiznání si toho, že zdraví není samozřejmostí, ale je velkým bohatstvím, a navíc, dle mého názoru, Božím darem. Proto bychom si měli vážit každého okamžiku života a snažit se ho prožít smysluplně a zodpovědně. Osoby, které máme vedle sebe, možná nejsou dokonalé, ale jsou! A chtějí sdílet svůj život s námi tak, jak umí a jak jsou toho schopné. Važme si toho a učme se je ocenit a milovat, protože zítra může být pozdě.

V těchto dnech jsem nablízku každému z Vás a modlím se za Vás, za Vaše rodiny a vyprošuji Boží pomoc a ochranu.

P. Mariusz Kuźniar, farář

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se modlit například tuto modlitbu:

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, 
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, 
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí 

v této obtížné době plné dezorientace a obav v mnoha místech Evropy i světa 
a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, 
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám státu, 
dej sílu a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům, 
dej věčný život zesnulým. 
Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým 
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


Publikováno: 6. 4. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality