Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen 2021

/ Aktuality / Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen 2021

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen 2021

Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním,
a zvláště se modleme za trpící děti.

 

 

  • „Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza. Láskyplná blízkost otevírá brány naději – a rovněž uzdravení. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj člověka: umět se svěřit – bratru a sestře i Jinému s velkým „J“, který je naším nebeským Otcem. A upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se bližním, jak nás tomu učí Ježíš v podobenství o milosrdném Samaritánovi (srv. Lk 10,25–37). Jak velmi uzdravuje pohlazení v příhodné chvíli! Však o tom víte lépe než já. V případě vzácných onemocnění je výjimečně důležité utvářet solidární sítě mezi rodinnými příslušníky pacientů, které brání jejich osamocenosti a napomáhají výměně zkušeností a rad.
  • Ujišťuji o své blízkosti nemocným, jejich rodinám a zejména dětem. Buďte s nemocnými, trpícími dětmi, modlete se za ně, dejte jim pocítit pohlazení Boží lásky, něhu... A také zkuste léčit děti modlitbou..., když se vyskytnou tyto nemoci, o kterých se nic neví, které mají špatnou prognózu.
  • Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.“

Papež František

 


Publikováno: 6. 3. 2021 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality