Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

/ Aktuality / Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím finančních sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha, Arcidiecézní charita Praha také vyhlašuje sbírku materiální pomoci:

 


Publikováno: 23. 4. 2022 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality