Mimořádná opatření pro farnost Ořech v souvislosti se šířením COVID-19

/ Aktuality / Mimořádná opatření pro farnost Ořech v souvislosti se šířením COVID-19

Mimořádná opatření pro farnost Ořech v souvislosti se šířením COVID-19

Vzhledem k ochranným opatřením vyhlášeným autoritami státní a komunální správy a s ohledem na ochranu zdraví nás všech stanovuji následující opatření pro naši farnost:

 

 

 

 • Prosíme všechny o pečlivé zachovávání obecných zásad ochrany před virovou infekcí, o ukázněné zachovávání případně uložené karantény a vždy o ohleduplnost vůči zdraví ostatních (viz pokyny Ministerstva zdravotnictví).
 • Ruší se do odvolání pravidelné farní aktivity: výuka náboženství, příprava dětí na 1. svaté přijímání, rozhovory o víře.
 • Mše sv., během týdne, se budou konat jen v Ořechu: ve středu v 18.00 hodin, v pátek v 18.00 hodin (v postní době se také v pátky v 17.45 hodin koná křížová cesta) - počet účastníků nesmí překročit 30 osob. Po jejich skončení je možné přijmout také svátost smíření. Kromě toho nabízíme každý čtvrtek v 18.00 hodin Eucharistický výstav.  
 • Nedělní Mše svaté v 9.30 v Ořechu a v 11.00 v Řeporyjích se do odvolání nekonají! Obvykle se nás totiž shromažďuje více než 30 osob, což přesahuje vládou stanovený limit.
 • Každou neděli v naší farnosti ovšem bude otevřen kostel v Ořechu od 9.00 – 10.30 hodin k osobní modlitbě. V té době bude možné individuálně přijmout eucharistii, případně také svátost smíření.
 • V kostele do odvolání nebudeme používat kropenky se svěcenou vodou.
 • Při příchodu do kostela se nezdravíme podáním ruky či líbáním.
 • Pozdravení pokoje při Mši svaté - podání ruky bude nahrazeno pokývnutím hlavy.
 • K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radio Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz
 • Prosíme všechny, kdo se v poslední době zdržovali v rizikových oblastech zasažených epidemií Coronaviru, aby z karanténních důvodů nepřicházeli do našeho společenství.
 • Prosíme naše seniory a zdravotně oslabené farníky, aby s ohledem na svou zranitelnost nyní upustili od fyzické účasti na bohoslužbách a spojili se s ostatními křesťany prostřednictvím televizních, rozhlasových či online přenosů. V této věci prosíme o pomoc jejich blízké.
 • Prosíme rodiny s malými dětmi, aby také zvážily svoji účast na veřejných bohoslužbách, při nichž se shromažďuje na malém prostoru více lidí.
 • Návštěva kněze doma u seniorů či nemocných je možná. V případě potřeby se na mě obraťte na telefonním čísle 602136161.
 • Všechna tato opatření mají pouze preventivní charakter. Prosíme o uvážlivý přístup, nepodléhejme panice ani lehkovážnosti.

Spojujme se, prosím, každodenně v modlitbě za Boží pomoc a ochranu a za vzácný dar zdraví.

P. Mariusz Kuźniar, farář

Prohlášení ČBK k opatření vlády ze dne 12.března 2020

 


Publikováno: 13. 3. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Aktuality