Květná neděle (5.4.2020) - aktuální opatření ohledně COVID - 19

/ Aktuality / Květná neděle (5.4.2020) - aktuální opatření ohledně COVID - 19

Květná neděle (5.4.2020) - aktuální opatření ohledně COVID - 19

Všeobecná karanténa se prodlužuje do 11.4.2020. 

O Květné neděli v kostele v Ořechu se bude konat soukromá mše sv. od 9.00 hodin, ke které jsme zváni připojit se na dálku modlitbou. Kostel bude otevřen od 9. 30 do 11.00 hodin s možností individuálně přijmout eucharistii. I nadále platí všechna opatření uvedená níže!

  • Ruší se do odvolání veškeré veřejné PROGRAMY farnosti Ořech.
  • Ruší se do odvolání veškeré veřejné BOHOSLUŽBY v naších kostelích.
  • Při individuální návštěvě kostela do odvolání nebudeme používat kropenky se svěcenou vodou.
  • Počet osob, které mohou být současně v kostele, je omezen na dvě (výjimku tvoří osoby žijící v jedné domácnosti).  Respektujte, prosím, toto opatření a při čekání před kostelem nevytvářejte větší skupinky. Po vstupu do kostela si, prosím, umyjte ruce dezinfekci a po celou dobu pobytu používejte roušku.
  • Prosím všechny, aby do odvolání přijímali eucharistii na ruku a nikoliv do úst.
  • Prosím naše seniory a zdravotně oslabené farníky, aby s ohledem na svou zranitelnost nyní upustili od návštěvy kostela a spojili se s ostatními křesťany prostřednictvím televizních, rozhlasových či online přenosů.
  • K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radio Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz
  • Návštěva kněze doma u seniorů či nemocných je možná. V případě potřeby se na mě obraťte na telefonním čísle 602136161.
  • Všechna tato opatření mají pouze preventivní charakter. Prosíme o uvážlivý přístup, nepodléhejme panice ani lehkovážnosti.
  • Spojujme se, prosím, každodenně v modlitbě za Boží pomoc a ochranu a za vzácný dar zdraví.

P. Mariusz Kuźniar, farář


Publikováno: 4. 4. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality