Charitní sbírka alternativním způsobem

/ Aktuality / Charitní sbírka alternativním způsobem

Charitní sbírka alternativním způsobem

V  neděli 8. listopadu 2020 byla plánovaná dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Z důvodu pandemie COVID-19 se opět nebude realizovat. tato sbírka se skuteční alternativním způsobem.

Jarní improvizovaná sbírka sice nedosáhla obvyklé výše, ale přesto se sešlo přes 400 tisíc Kč, které mohla Arcidiecézní charita použít ve prospěch potřebných. 

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je práce charity velmi zatížena pomocí lidem postiženým nákazou. Charita se běžně stará o velký počet nemocných a opuštěných lidí, o osoby bez domova, o matky s dětmi a mnoho dalších skupin potřebných lidí. Nyní je vše komplikováno jak nutnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními, tak nárůstem žádostí o pomoc nemocným, ale také úbytkem nakažených zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě. Jak jsem se mohl přesvědčit, jedná se o velice náročnou práci. Ač se o službě charit v médiích nehovoří, máme v ní cenné svědectví o křesťanské solidaritě s trpícími.  

Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011/5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

 

Za všechny dary mnohokrát děkujeme. 
Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

 


Publikováno: 4. 11. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Aktuality