Benefiční koncert k výročí 100 let Charity v pražské arcidiecézi

/ Aktuality / Benefiční koncert k výročí 100 let Charity v pražské arcidiecézi

Benefiční koncert k výročí 100 let Charity v pražské arcidiecézi

Milí přátelé,
pražská arcidiecézní Charita slaví sto let existence. Rozvinula se v rozsáhlé dílo pomoci, na které každoročně spoléhají desetitisíce potřebných lidí – seniorů, lidí s postižením, rodin v tísni a dalších lidí na okraji společnosti. Charita přitom neposkytuje pouze sociální službu. Vnímáme člověka také s jeho duchovními potřebami. Nabízíme proto i přijetí a duchovní pomoc, aby byla naše služba skutečným svědectvím Boží lásky zde na zemi.
Oslavou stoletého výročí bude 28. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha, který se uskuteční tradičně 31. října od 19 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Se svou hudební gratulací vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor. Na programu bude Te Deum Antonína Dvořáka, slavnostní a vznosné dílo na text liturgického chvalozpěvu Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme).
Svým vystoupením podpoří Charitu i Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Posluchače koncertu čeká krásný hudební zážitek a navíc – výtěžek ze slavnostního večera podpoří Českou nemocnici v Ugandě.
Prosíme vás o pomoc, aby se informace o koncertu dostala i mezi vaše farníky. Prosíme o vyvěšení přiloženého letáčku(13.9. 2019) ve vašem kostele a o zmínku v ohláškách.
Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha 


Publikováno: 14. 9. 2019 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality