Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

/ Aktuality / Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

Od 3. do 12. prosince platí nové vladní usnesení ohledně bohoslužeb.

V bodě I/2b je řečeno, že je zakázán „společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb…“ To znamená, že 10 osob přece jen zpívat může. Dále bod II/10b říká: "shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Na svatbě nebo pohřbu může být max. 30 osob.

Mše budou podle normálního rozvrhu. K účasti není nutné se hlásit. Aktuální pořad naleznete zde.

Přeji Vám požehnaný zbytek adventní doby.

P. Mariusz Kuźniar, farář


Publikováno: 5. 12. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Aktuality