Organizační struktura

/ Informace a fakta / Organizační struktura

Struktura diecéze

Katolická církev sestává z místních církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele diecéze stojí diecézní biskup. V čele  pražské arcidiecéze  je arcibiskup  Mons. Dominik Duka OP . Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními organizačními jednotkami církve. Farnost spravuje farář (administrátor) jmenovaný diecézním biskupem. Jednou z povinností faráře (administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud ale kněz má spravovat více farností, může být ustanoven farářem (administrátorem) pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí. Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu. 

Arcidiecéze pražská v císlech:

Počet obyvatel: 2,316 mil.
Rozloha: 8 765 km2
Pokřtěných: zhruba 558 tis.
Vikariátů: 14
Počet farností: 145
Diecézních kněží: 140 (z toho 115 aktivně působí na území diecéze, ostatní jsou v zahraničí, nebo na odpočinku)
Řeholních kněží:147 (z toho 107 ustanoveno pro konkrétní duchovní službu)
Pomocní kněží z jiných diecézí: 54
Trvalý jáhni: 35
Pastorační referenti: 27
Pastorační asistenti: 39
Kostelů a kaplí: 922

 

Struktura farnosti

Římskokatolicfarnost v Ořechu patří do II. pražského vikariátu v rámci pražské arcidiecéze. Řízením toho vikariátu je pověřen okrskový vikář P. Mgr. Josef Ptáček.
V čele farnosti je farář P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., kterému pomáhá výpomocný kněz P. František Benda.

Poradním orgánem faráře jsou:

Pastorační rada  (zabývá se otázkami pastorace)

Ekonomická rada (řeší ekonomiku).

Ve farnosti také působí různé Pastorační skupinky a Pracovní skupinky z řad dobrovolníků.

Sakrální objekty ležící na území farnosti: kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu, kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích, kostel sv. Jana a Pavla na Krtni.

Obce ležící na území farnosti: Ořech, Praha-Řeporyje, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany, Třebonice.