Kontakt

/ Kontakt

Římskokatolická farnost Ořech

Adresa farnosti: Mapa

Ořech, Baarovo nám. 10,
252 25 Jinočany
IČ: 47569484

Kněz - farář:

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.
tel.: +420602136161
mail: farar@farnostorech.cz; kuzniar@cirkev.cz

Kněz - výpomocný duchovní:

P. František Benda
(kontakt pouze osobně)

Číslo účtu farnosti: 381979389/0800

Facebook:

Farnost Ořech